EN SON HABERLER

Kısa Film Yarışması Başvuru ve Detaylar

Kısa Film Yarışması Başvuru ve Detaylar
32 kez okundu
14 Mart 2017 - 12:33

Kısa Film Yarışması Başvuru ve Detaylar

ŞARTNAME

KONU VE AMAÇ
Eski çağlardan bu yana şifa ve güzellik amacıyla kullanılan bitkiler, günümüzde de kozmetik sektörünün en değerli hammaddesidir. Gerek çeşitlilik, gerekse endemik olması ve nadir bulunması açısından, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın ortak değeri olan Anadolu bitkileri çeşitli masallar, öyküler, efsaneler, şarkılar yoluyla, binlerce yıldır bu coğrafyada doğayla iç içe yaşayan kültürlerin kodlarını okumamıza yardımcı olmuştur.

Anadolu bitkilerinin biyolojik ve kültürel açıdan değerinin anlaşılması ve korunmasında en önemli adımlardan biri de bu konuda farkındalık yaratmaktır. Çeşitli sanat dallarını bünyesinde toplayan sinema, bu zenginliğin aktarılmasında en etkili yollardan biridir ve gerek, uzun metrajlı olanlara göre daha fazla insanın yaratıcılığını özgürce ortaya koyabildiği bir alan olması, gerek hikâyeleri sözü dolandırmadan anlatabilmesi, gerekse yaratıcı yeni eselerin ortaya çıkmasını teşvik etmesi açısından, kısa film yarışmaları etkin birer araçtır.

Kozmetik sektöründe kullanılan Anadolu bitkilerine ve bu bitkilerin insana değen öykülerine dair kısa filmler, hem bitki zenginliğimizin değerinin farkına varılmasına, hem de kozmetikte yoğun olarak kullanılan bitkilerin kullanım alanlarının daha yakından tanınmasına katkı sağlayacaktır.

Iva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması, kozmetikte kullanılan Anadolu bitkilerinin tanıtımını, bu bitkilerle ilgili sanatsal çalışmaların ortaya çıkarılmasını ve bu yolla farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Yarışmanın konusu ”kozmetikte kullanılan Anadolu bitkileri”dir. Bu konuyu kapsayacak şekilde yarışmaya katılacak kısa filmler, aşağıdaki temalardan en az birini içermelidir.

Anadolu’da güzellik anlayışı ve bitkiler
Anadolu’da şifa anlayışı ve bitkiler
Günümüz kozmetik sektöründe bitki kullanımı ve işlenme süreçleri
Sürdürülebilir kozmetik ve bitkiler
Anadolu kozmetik bitkileri ile ilgili efsaneler, öyküler
Sürdürülebilir kozmetik ve bitkiler

2) BAŞVURU KOŞULLARI

1) Yarışma 18 yaş üzeri herkese açıktır. (Seçici Kurul Üyeleri ve akrabalık derecesinde yakınlığı bulunan kişiler, yarışmayı düzenleyen firmanın çalışanları ve seçici kurul üyeleri yarışmaya katılamazlar.)

2) Filmler özgün, kurmaca/deneysel ya da belgesel türünde olmalıdır. Grafik ve animasyon kullanılabilir.

3) Filmlerin süresi jenerik hariç en az 1 dakika ile en çok 6 dakika arasında olmalıdır.

4) Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 filmle katılabilirler.

5) Yarışmaya gönderilecek filmler daha önce başka bir yerde gösterilmemiş, yarışmaya katılmamış olmalıdır. Bu koşullara uymayan yarışmacıların eserlerinin tespit edilmesi durumunda katılımcının eseri yarışma değerlendirmesinin dışında kalacak ve dereceye girmesi durumunda derecesi ve ödülü iptal edilecektir.

6) Tüm başvurulara kısa bir özgeçmiş ve www.ivanaturakozmetikfilm.com internet adresinden temin edilebilecek katılım formu eklenmelidir.

7) Filmler, en az HD formatında 2 USB kopyası olarak kapalı zarfta internet adresindenindirilebilecek ıslak imzalı başvuru formuyla birlikte en geç 7 Ağutos 2017 tarihine kadar, Iva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması adına “Habita-Yeşilce Mahallesi, Ulubaş Caddesi No:23 Kat:2, 34418 Kağıthane/İstanbul” adresine kargo, posta ya da elden teslim edilebilir. Islak imzalı başvuru formu olmayan ve belirtilen sürede teslim adresine ulaşmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) Filmlerin değerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapımın özgünlük ve sanatsal yönü dikkate alınacaktır. Değerlendirme sırasında kullanılacak puanlama tablosu şartnamenin IV. Bölümünde“Değerlendirme Şekli” başlığı ile verilmiştir.

9) Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.

10) Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

11) Yarışma sonuçları Kasım ayında gerçekleştirilecek gala gecesinde açıklanacak, akabindewww.ivanaturakozmetikfilm.com internet adresinden duyurulacaktır.

12) Başvurularda katılımcıların kim ya da kimler olacağı net olarak yazılmalıdır. Kısa Film başvurusunu yapımcı, yönetmen ve senarist /metin yazarı birlikte yapmalıdır. Yahut yapımcı veya yönetmen veya senarist/metin yazarı ve diğer hak sahiplerinden muvafakatname alarak başvuruda bulunmalıdır. Almış olduğu bu muvafakatnamede ödülü nasıl bölüşeceklerini ve kime verileceğini de belirtmelidir. Başvuru formunun ekinde eser sahiplerinin muvafakatnameleri de yer almalıdır. Muvafakatname örneği için lütfen linki tıklayınız.

13) Yarışmaya başvuracak kişi, kişiler veya kurumların, başvuruları sırasında, iş bu şartanamede yer alan maddeleri kabul ettiklerini onaylamaları gerekmektedir.

3) ESERE AİT HAKLAR

Bu Şartname ile, ödül almış eserlerin sahipleri, ödül almış filmlerin yayın / gösterimine dair kullanım hakkını, Kasım 2017’de gerçekleştirilecek “Gala Gecesi” ve ”Ödül Töreni”ni takip eden bir (1) yıl boyunca, Iva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması’nın sahibi olan Laber Kimya Organik Kozmetik Ar-Ge Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş.’ye (“Laber Organik”) Basit Lisans şeklinde sadece 2. maddede belirtilen kullanım alanlarında verir. Eser sahibi bu süre içinde, kapsamı aşağıda belirtilen kullanım haklarını başka bir kişi ya da kuruma verebilir.
Eser sahibi, eserinin sosyal medya, Laber Organik web sayfaları, bloglar, yurt içi ve yurt dışında yapılacak fuarlar, kongre, sempozyum, konferans, panel ve çalıştaylarda filmlerin yayın / gösterimine dair çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim vb. umuma arzda gerekli olan kullanım haklarını, Gala Gecesi tarihinden itibaren bir (1) yıl süre için, gayrimünhasıran Iva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması nezdinde Laber Kimya Organik Kozmetik Ar-Ge Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş.’ye verir. Laber Organik, eserler için katılımcının yukarıda verdiği kullanım hakkı karşılığında 1 yıllık lisans süresi için herhangi bir telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
Laber Kimya Organik Kozmetik Ar-Ge Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş., işbu Şartname ile kendisine verilen kullanım hakkı kapsamında eserleri kullanırken eser sahibinin ismine yer vereceğini taahhüt eder.
Yarışmaya katılacak filmler arasında Laber Kimya Organik Kozmetik Ar-Ge Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş. tarafından seçilecek bazı filmlerin tamamı ya da belli sahneleri, reklam filmi ve ticari amaçlar söz konusu olduğunda, eser sahibi ile Laber Organik’in karşılıklı mutabakatı dahilinde ve belirlenecek ücret karşılığında çeşitli mecralarda kullanılabilir.
Laber Kimya Organik Kozmetik Ar-Ge Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş., Gala Gecesi tarihinden itibaren bir (1) yıl boyunca eserlerinin gösteriminde, filmlerin başına veya sonuna ”Iva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması adı ve logosu ile kazandığı ödül bilgisini” yerleştirmesine Eser Sahibi muvafakat eder.
Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk Eser Sahibine aittir.
Yarışmaya gönderilen eserin izinsiz kullanımından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

4) DEĞERLENDİRME

Seçici kurul filmi izleme ve değerlendirme çalışmalarını 7 Ekim 2017 tarihine kadar tamamlayacaktır.

Değerlendirme Şekli

Yönetmenlik 1-5 Puan
Filmin duygusu, bıraktığı etki. 1-5 Puan
Yapım performansı (ulaşılması zor olana erişme başarısı, emek ve zaman verme performansı) 1-5 Puan
Ses kuşağı (ses ve müzik kullanımı) 1-5 Puan
Görüntü yönetmeni 1-5 Puan
Temaya uygunluk 1-5 Puan
Özgünlük, yaratıcılık 1-5 Puan

Seçici Kurul (jüri)

Coşkun Aral
Prof. Hüsnü Can Başer
Oya Ayman
Özcan Yüksek
Tevfik Başer
Selin Demiratar
Derviş Zaim
Uğur İçbak
Ferhat Kazancı
Rojda Demirer
Gülnihal Demir
ÖDÜLLER:
Birincilik ödülü 10.000 TL ve Iva Natura organik kozmetik seti
İkincilik ödülü 6.000 TL ve Iva Natura organik kozmetik seti
Üçüncülük ödülü 3.000 TL ve Iva Natura organik kozmetik seti
Jüri Özel Ödülü (2 kişiye) GoPro Hero4 ve Iva Natura organik kozmetik seti

ÖDÜL TÖRENİ
Ödül alan filmlere ödülleri 2017 Kasım ayının ilk haftasında (yarışmanın web sayfası olan www.ivanaturakozmetikfilm.com’ sitesinden duyurulacak bir tarihte), İstanbul’da düzenlenecek bir gala ile sahiplerine verilecektir.

Yarışma sonuçları gala gecesinde açıklanacağından tüm katılımcıların galaya katılımı beklenmektedir.

DİĞER HUSUSLAR
Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi İva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması Organizasyon Ekibi’ne aittir.

Organizasyon Ekibi

Dr. Dinçer Yarkın (Girişimcilik ve dış ticaret eğitmeni)
Doç. Dr. Fatih Mehmet Emen (Akademisyen)
Gökhan Saydam (Dış ticaret uzmanı)
Handan Gökçek( Yazar)
İlyas Hayta (Videographer)
Levent Kahrıman (Iva Natura Organik Kozmetik markasının kurucusu ve sahibi, Kozmetik Üretici ve Araştırmacılar Derneği Başkanı)
Mustafa Yakupoğlu (Webmaster)
Nazım Tanrıkulu (Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı)
Nüket Aygen Türcan (Ege Sosyal Girişimciler Derneği Kurucusu, iletişimci)
Oya Ayman (Gazeteci, yazar, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Koordinasyon Kurulu Üyesi)
Seçkin Tayşi (Moda fotoğrafçısı)
Volkan Erbilir (Grafiker)
Rezzan İzmirlioğlu(RiCast Ajans Kurucusu)

İva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması

DETAYLAR ve BAŞVURU : [button color=”” size=”” type=”round” target=”” link=”http://ivanaturakozmetikfilm.com/”]TIKLAYIN[/button]

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
1 ADET YORUM YAPILDI

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
Orakci Blog21 Mart 2017 / 17:23Cevapla

Daha önce bir kaç kere denedik arkadaşlarla ama olmadı yine mi denesek acaba 😀

"Haberinbasi.com" internet sitesinde yer alan tüm içerik Fikir ve Sanat Eserleri kanununun 36. ve 37. maddeleri esas alınarak oluşturulmaktadır.