Haydar Baş

0
0
Biyografi Haydar Baş
Prof. Dr. Haydar Baş

BTP Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon’da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon’da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olmuştur.

BTP Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen 14 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Prof. Dr. Haydar Baş KimdirLisansüstü eğitimini ve doktorasını “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi’nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”“Tasavvuf Tarihi”“Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden almıştır.Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde vazifesini sürdürmektedir.

Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş’ın hayatından bazı kesitler şöyledir:

Prof. Dr. Haydar Baş Yüklendiği Görevlera) Mefkureci Öğretmenler Derneği’nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.
b) Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.
c) İPA A.Ş.’nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.
d) BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.’nin ve BAŞ Isı Sanayi’nin kurucusudur.
e) Halen başyazarlığını yapmakta olduğu İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.
f) Milli Basın Kurultayları’nı tertip eden Basın Kurulu’nun başkanıdır.
g) Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Genel Başkanı’dır.

Kendisi Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir.
Prof. Dr. Haydar Baş’ın görüşleri ve tezleri dünyada ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerde lisansüstü tezlere ve akademik araştırmalara konu edilmiştir.* Illinois Universitesi (University of Illinois at Urbana- Champaign) Intensive English Institute “Prof. Dr. Haydar BAŞ” Urbana-2001

* Dallas Üniversitesi İşletme Fakültesi. “An Alternative Prescription to the IMF’s Model for Economic Growth in Turkey (IMF Metoduna Alternatif olarak Türkiye’deki Ekonomik Büyümeye bir Reçete)” Dallas-2002

* ODTÜ (Saciology of Religion Fall Semester 1993 İCMAL, 1994)

* Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü (Haydar Baş’a göre İdeal İnsan ve İdeal İnsanın Topluma Yansıması, 1999)

* Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Prof. Dr. Haydar Baş ve Tasavvuf, 1993)

* Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Prof. Dr. Haydar Baş’ın Tasavvufî Görüşleri, 1997)


Prof. Dr. Haydar Baş, yurt dışındaki araştırma ve düşünce kuruluşlarında otuzun üzerinde ödüle layık görülmüştür. Verilen uluslararası ödüllerden bazıları şunlardır:

Prof. Dr. Haydar Baş Uluslararası Verilen Ödüller1- Dünya Barışına, İnsan Haklarına ve Ekonomiye katkılarından ötürü verilen Saygın Liderlik Ödülü.
Amerikan Biyografi Enstitüsü, bu ödülle Prof. Dr. Haydar Baş’ı “Uluslararası Seçkin Liderler Ansiklopedisi”nin 5. baskısında yer almak üzere seçmiştir.


2- İnsan Haklarına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı verilen Şeref Sertifikası.
Bu sertifika Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından verilmiştir.3- “1994 Zirvede Kim Kimdir” ödülü.
Bu sertifika Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafından yılda bir kere, belli sahada hizmet veren sadece bir ilim adamına verilmektedir.


4- Modern Ekonomik Görüşe hizmetlerinden dolayı verilen Uluslararası Liyakat Topluluğu Sertifikası.
Bu ödül Uluslararası Biyografi Merkezi’nce verilmiştir.


5- İletişim Endüstrisine katkılarından dolayı verilen Saygın Liderlik Ödülü.
Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafından layık görülmüştür.


6- Uluslararası Araştırmacı Üyelik Ödülü.
Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafından verilen bu madalya, yapmış olduğu bilimsel araştırmalar ve Modern Ekonomik Görüşe olan hizmetleri nedeniyle enstitünün araştırmacı üyesi olduğunu belgelemektedir.


7- Uluslararası Liyakat Topluluğu Excellantia (Mükemmel Şahsiyet) Ödülü:
Bu ödül bulundukları ülkelerde Uluslararası Biyografi Merkezi’ni yaşamları, şahsiyetleri ve sosyal ilişkileri ile temsil eden ilim adamlarına verilmektedir.Fikir ve tezlerindeki bilimsel tutarlılığı ve isabeti, tarihi süreç içerisinde her zaman müşahade edilen Sayın Baş’ın, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle alakalı bazı önemli çıkışları şunlardır:

Prof. Dr. Haydar Baş, “Milli Birlik ve Beraberliğin Temel Unsurları” isimli konferanslar dizisiyle Türkiye’de ve Avrupa’da milli birlik ve beraberliğin önemini anlatmıştır.

Türkiye’nin AB üyeliğinin çokça gündem edildiği 1980’li yıllarda akademik çevrelerin ve iş dünyasının kesin gözüyle baktığı üyeliğimiz ile ilgili olarak, yalnızca Sayın Baş farklı bir yorumda bulunmuştur. 1986 yılında Berlin’de “AB Topluluğu bizi aralarına kabul etmeyecektir” tezini savunmuştur. Yıl, 2004 Türkiye halen üyelik müzakereleri için dahi tarih alamamıştır.

90’lı yılların başında ülkemizdeki politikacılar ve aydınlar, Gümrük Birliği’ne girişimizi bir zafer olarak gösterirken; Prof. Dr. Haydar Baş, “AB’ye girmeden, Gümrük Birliği’ne dahil olmak Türkiye’nin aleyhinedir” demiştir. Her yıl 20 milyar doların üstünde dış ticaret açığı veren ülkemiz, Gümrük Birliği’nden dolayı 150 milyar dolara yakın zarar etmiştir.

Özellikle 2000 yılından sonra kronikleşen ekonomik kriz ve enflasyon ortamından çıkışı IMF ve Dünya Bankası’nın talimatları ve kredileri ile aşma çabasındaki siyasi iradeye tek yanıt da Prof. Dr. Haydar Baş’tan gelmiştir: “Mevcut ekonomi politikalarıyla enflasyonun düşmesi mümkün değildir. Bu gidişatla Türkiye’yi batıracaklar. Türk coğrafyasını pazarlık konusu haline getirecekler.” Ülkemizin siyasi ve iktisadi talepler doğrultusunda bugün taşındığı nokta Prof. Dr. Haydar Baş’ın tespitleriyle aynı istikamettedir.

Amerika’nın 1991 yılındaki Irak çıkarmasında, o tarihte “Bu çıkarma her ne kadar Irak’a yapılıyorsa da nihai hedef Türkiye’yi parçalamaya yöneliktir” şeklinde ikazda bulunmuştur. Bugün hayata geçirilen ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nden maksat da budur. İslam coğrafyasını ele geçirmek, Türkiye coğrafyasını parçalamaktır.

Son dönemde, özellikle ülkemizin siyasi, kültürel ve stratejik kuşatma altına alınması, ekonomik kriz ve çıkış yolları üzerine eserler veren Prof. Dr. Haydar Baş’ın basılmış ve basılmakta olan eserleri şunlardır:

Prof. Dr. Haydar Baş Eserleri


1- Milli Ekonomi Modeli ve Kalkınma Projeleri2- Sosyal Devlet – Milli Devlet.3- Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler4- Niçin Türkiye?5- Hikmetin Sırları6- Yaşayan Kur’an: Sünnet7- Din Tahripçilerine Kur’an-ı Kerim’in Cevabı8- Veda Hutbesinde İnsan Hakları9- İslam’da Zikir10- Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed-I11- Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed-II12- Makâlât13- Mektûbât14- İslam ve Mevlana15- İslam’da Tevhit16- İman ve İnsan17- İslam’da Kadın Hakları18- Dua ve Evrad19- Haccın Hikmetleri20- İnsan-ı Kâmil ve Nefs Mertebeleri21- Hıristiyanlık ve Yahudilik22- Birliğe Doğru23- Veda Hutbesi ve Evrensel Beyanname24- Nefs Terbiyesi25- Varoluşun Gayesi: Zikrullah26- Dar Bölge Yaygın Kalkınma Modeli27- Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (Genişletilmiş Yeni Baskı İki Cilt)28- İmam Ali29- Hz. Fâtıma30- İmam Hasan31- İmam Hüseyin32- İmam Câfer-i Sâdık33- İmam Zeynelâbidin34- İmam Rıza35- İmam Muhammed Bakır36- Tevhid’in Merkezi Ehl-i Beyt Tıklayın37- Hac38- Kapitalizmin Tarihe Gömülüşü: Rusya Devlet Duma’sında Milli Ekonomi Modeli Sunumu Tıklayın39- Tüm Gayretimiz Birlik ve Kardeşlik İçin40- İmam Hasan el-Askerî ve İmam Mehdî41- Dua ve Zikir42- İmam Mûsâ Kâzım (a.s.)43- İmam Muhammed et-Takî44- İmam Hâdi45- İmam Hasan el-Askeri ve İmam Mehdi46- Kuran ve Sünnet Işığında Büyük İslam İlmihali47- Hoş Geldin Atatürk

BTP Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş

Prof. Dr. Haydar Baş’ın sunduğu en büyük hizmetlerden birisi de yazmış olduğu 10 ciltlik Ehl-i Beyt Külliyatı ile bu çerçevede yapılan Ehl-i Beyt Sempozyumlarıdır. Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında küresel oyuncuların Şii-Sünni, Alevi-Sünni çatışması çıkartmak istediği bir dönemde düzenlenen bu “Birlik İçin Ehl-i Beyt sempozyumları” bütün küresel kirli oyunları bozmuştur.

Yapılan Ehl-i Beyt Sempozyumları şunlardır:

1- Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu, 22-23 Ekim 2011 Cumartesi-Pazar günü, Bursa Merinos Kongre Merkezi Orhangazi salonunda gerçekleştirildi.2- İman ve Aşk Ocağı Ehl-i Beyt Gecesi, 25 Mart 2012 Pazar gecesi, İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.3- Birlik ve Beraberliğimiz İçin Ehl-i Beyt Sempozyumu, 13 Mayıs 2012 Pazar günü, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı.4- Birlik ve Beraberliğimiz İçin Ehl-i Beyt Sempozyumu, 24 Haziran 2012 Pazar günü, Nevşehir Hacı Betaş Veli Kongre Merkezi’nde yapıldı.5- Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt Sempozyumu, 25 Kasım 2012 Pazar günü, Almanya’nın Berlin kentinde yapıldı.6- Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt Sempozyumu, 9 Aralık 2012 Pazar günü, Antalya Elmalı Tekkeköy Abdal Musa Kültür Merkezi’nde yapıldı.7- Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu 5-6 Ekim 2013 Cumartesi/Pazar günü, Bursa BUTTİM Kültür Merkezi’nde yapıldı.8- Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt Sempozyumu, 17 Nisan 2016 Pazar Günü İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi’nde yapıldı.Ayrıca “Hoş geldin Atatürk” kitabının yazarı Prof. Dr. Haydar Baş’ın himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıldığı Atatürk Vatandır Sempozyumları gerçekleştirildi.

Sempozyumlar sırasıyla şöyledir:


1- 31 Ağustos 2017, Trabzon, Hilton.2- 24 Eylül 2017, Ankara, Türkiye Barolar Birliği Litai Otel.3- 1 Ekim 2017, İstanbul, Grand Cevahir Kongre Merkezi.4- 8 Ekim 2017, Bursa, BUTTİM Kongre Salonu.5- 15 Ekim 2017, Kahramanmaraş, Ramada Otel.6- 5 Kasım 2017, Elazığ, Akgün Otel.

Kaynak: btp.org.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz